INOVADR

OSTALE OBJAVE

Projekt “Jednostavna elektrika u poduzetništvu”
25 kolovoza, 2023
Prihvaćen projektni prijedlog “Razvoj biciklističke infrastrukture u gradu Dugoj Resi”
14 srpnja, 2023
Održane dvije radionice vezane uz otvorene Pozive “Vaučeri za digitalizaciju”
5 srpnja, 2023

Imate pitanje?

Kontaktirajte nas putem kontakt forme.

InovaDR Info dan za poduzetnike 19. srpnja 2022.

 

Javna ustanova InovaDR za poticanje lokalnog razvoja poziva vas na Info dan za poduzetnike 19. srpnja 2022. u prostor Poduzetničkog inkubatora (Srednja škola Duga Resa) od 9-11 h.

 

Sudjelovanje je besplatno uz prethodnu najavu na info@inovadr.hr ili na broj telefona 098 178 1085.

 Mjesto: Poduzetnički inkubator (Srednja škola Duga Resa, Jozefinska cesta 27)

Vrijeme: 19. srpnja 2022. 9-11 h

 

Predstavit ćemo vam aktualne natječaje kao i natječaje u najavi:

 

  1. Bespovratne potpore za digitalizaciju:

Status poziva: Otvoren, rok za podnošenje projektnih prijava je 12.8.2022.

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća u prihvatljivim sektorima

Potpore: 150.000 HRK do 750.000 HRK, intenzitet potpore je 65% (za poduzetnike sa sjedištem u Karlovačkoj županiji)

https://fondovieu.gov.hr/pozivi/11

 

  1. Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Status poziva: Otvoren, rok za podnošenje projektnih prijava je 1.12.2022.

Prihvatljivi prijavitelji: Mala, srednja i velika poduzeća do 3000 zaposlenih koja posluju u sektorima: C Prerađivačka industrija (prema NKD 2007): 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda; 13 Proizvodnja tekstila; 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira; 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda; 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda; 24 Proizvodnja metala

Potpore: mali i srednji od 750.000 HRK do 7.500.000 HRK, srednje kapitalizirana poduzeća:  od 2.000.000 HRK do 35.000.000 HRK. Intenzitet potpore ovisi o regiji, veličini poduzeća i vrsti troška (aktivnosti), ≈ 70%

Prihvatljive aktivnosti/troškovi:

Regionalne potpore – ulaganje u materijalnu  (gradnja i rekonstrukcija zgrada, strojevi koji rezultiraju smanjenjem emisija ili utroška energije i dr.) i nematerijalnu imovinu (licence, patenti, autorska prava i sl.)

Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije – sustavi za proizvodnju električne energije iz energije sunca, vjetra i geotermalne energije te sustavi za proizvodnju toplinske ili rashladne energije (sunčani kolektori, dizalice topline, geotermalni izmjenjivači topline i sl.)

Potpore za studije zaštite okoliša i de minimis potpore (tehnička dokumentacija, glavni projekt s proračunom ušteda, upravljanje i administracija, stručni nadzor, dokumentacija za nabavu, revizija i sl.).

 

  1. Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Status Poziva: U najavi (javno savjetovanje)

Prihvatljivi prijavitelji:

Grupa A – Trgovačka društva i obrti kojima nije osnivač tijelo javne vlasti, ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti

Grupa B – Fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost, umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturno umjetničkog stvaralaštva, upisane u registar umjetničkih organizacija, mikro, mali, srednji poduzetnici, privatne ustanove u kulturi, fizičke osobe i umjetničke organizacije u sljedećim djelatnostima: arhitektura, audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre, mediji, baština, dizajn, izvedbene umjetnosti, knjiga i nakladništvo, primijenjene i vizualne umjetnosti.

Grupa A – Projekti koji uključuju regionalne potpore

Grupa B – projekti isključivo s državnim potpora male vrijednosti

Bespovratna sredstva:

Za grupu A – od 300.000 HRK do 7.500.000,00 HRK (različiti intenziteti potpora)

Za grupu B – od 100.00 HRK do 1.400.000,00 HRK (do 85% intenzitet potpore)

Prihvatljive aktivnosti/troškovi:

Grupe A i B: Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver), trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostora, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele, trošak održavanja, preuređenja i/ili modernizacije zgrade, poslovnih prostora, drugih objekata i pripadajuće parcele uključujući energetsku obnovu, komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju te energetskih priključaka, troškovi plaća osoblja proizašli iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja, neizravni troškovi, nematerijalna imovina (prava), planovi i strategije digitalizacije, dokumentacije za nabavu, stručnog nadzora, predavanja, sudjelovanje na sajmovima, upravljanje projektom (određene manje specifičnosti kod svake do grupa).

 

  1. Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

Status Poziva: U najavi (javno savjetovanje)

Poziv je podijeljen u tri grupe:

Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju (ulaganja u ugostiteljsko – turističke objekte visoke kvalitete s pratećim sadržajima, zabavne i tematske parkove i sl.)

Potpore: 2.000.000 HRK do 50.000.000 HRK

Intenzitet potpore – prema karti regionalnih potpora (≈70%), potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora (do 80%), Potpore za ulaganje za mjere energetske učinkovitosti (do 65%) i druge potpore.

Kategorije troškova: Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu, Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja, Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu, troškovi ulaganja u materijalnu imovinu potrebnu za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije iz obnovljivih izvora, obnova ovojnice zgrade: povećanje toplinske zaštite ovojnice, ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode, zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom itd.

Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

Potpore: od 100.000 HRK do 1.500.000,00 HRK (Intenzitet potpore do 85%)

Prihvatljivi prijavitelji: fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača u tranziciji prema registriranom trgovačkom društvu ili obrtu u djelatnosti 55 Smještaj sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007

Prihvatljive aktivnosti/troškovi: – ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu turističko-ugostiteljskih objekata za smještaj i pripadajuće dodatne sadržaje, uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koja će rezultirati učinkovitijem korištenju resursa i/ili smanjenju nastanka otpada prilikom turističke aktivnosti i/ili naknadnim ponovnim korištenjem proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline; uvođenje tehnoloških mjera i drugih zahvata koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti, korištenju obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivijoj turističkoj usluzi; uvođenje rješenja za digitalizaciju poslovanja;  uvođenje tehnoloških mjera i drugih zahvata koji rezultiraju unaprjeđenjem higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta.

Grupa 3: Poticanje aktivnosti umrežavanja u inovacijske klastere i aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga, inovacija procesa i inovacija organizacije poslovanja u poduzećima u djelatnosti turizma i u povezanim djelatnostima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma.

Prihvatljivi prijavitelji: pravni subjekti (mikro, malo, srednje i veliko poduzeće) koji vode inovacijski klaster u lancu vrijednosti turizma

Bespovratna sredstva: od 2.000.000 HRK do 21.000.000 HRK, s intenzitetom potpore do 80% ovisno o nizu faktora

Namjena: izgradnja ili nadogradnja inovacijskih klastera u cilju razvoja kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije u jednom ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u lancu vrijednosti turizma

 

Predavač

Mario Protulipac magistrirao je upravljanje projektima i pohađa doktorski studij upravljanja projektima na Sveučilištu Alma Mater Europaea u Mariboru. Mario ima više od 14 godina iskustva u razvoju i upravljanju projektima u područjima razvoja ljudskih potencijala, istraživanja i razvoja, poduzetništva te u razvojnim projektima u javnom sektoru. U ulozi evaluatora sudjelovao je u procijeni kvalitete projekata na nekoliko ključnih nacionalnih i regionalnih poziva u području razvoja ljudskih potencijala te istraživanja i razvoja.  Radio je kao specijalist za provedbu/koordinator Jedinice za provedbu projekata na nekoliko kapitalnih projekata (projekata svrstanih na nacionalnu listu „velikih projekata“ za klijente iz javnog i privatnog sektora (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Institut Ruđer Bošković, HEP ODS i dr.) s portfeljem projekata od preko 1 milijarde kuna, Krajem 2021. godine u partnerstvu je pokrenuo vlastitu tvrtku i učilište specijalizirane za jačanje ljudskih kapaciteta kroz obrazovanje i savjetovanje, Okviri znanja. Mario je također proveo više od 800 dana obuke i mentorstva u području upravljanje projektima financiranim iz EU fondova, ponajviše u suradnji s partnerima Algebrom i Državnom školom za javnu upravu. Također je autor i koautor 4 verificirana obrazovna programa za upravljanje projektima uključujući prvi sinkronizirani online obrazovni program za upravljanje EU fondovima u Hrvatskoj.

Mario je PMP, IPMA-C i GPM-b certificirani voditelj projekata

 

INOVADR NEWSLETTER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.