INOVADR

OSTALE OBJAVE

Projekt “Jednostavna elektrika u poduzetništvu”
25 kolovoza, 2023
Prihvaćen projektni prijedlog “Razvoj biciklističke infrastrukture u gradu Dugoj Resi”
14 srpnja, 2023
Održane dvije radionice vezane uz otvorene Pozive “Vaučeri za digitalizaciju”
5 srpnja, 2023

Imate pitanje?

Kontaktirajte nas putem kontakt forme.

Mjera 4.2.1. – Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Prihvatljivi korisnici bespovratnih potpora su pravne i fizičke osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda prije 30. rujna 2022. godine. Primjerice, prihvatljivi su proizvođači mesnih prerađevina, sireva, ulja, voćnih sokova, tjestenine, džemova, kavovina, itd. …

Prihvatljivi korisnici su također i pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika prije 30. rujna 2021. godine, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda .

Minimalni iznos potpore po projektu iznosi 15.000 EUR

Maksimalni iznos potpore iznosi 200.000 EUR za korisnike početnike i 2.000.000 EUR za sve ostale korisnike

Razina potpore je do 50% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljive aktivnosti za ovu mjeru su:

  • Objekti za preradu s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
  • Strojevi i oprema za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade
  • Objekti za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • Objekti za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
  • Ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
  • Gospodarska vozila
  • Kupnja zemljišta i objekata, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova
  • Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17 Uredbe EU br. 1305/2013
  • Opći troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora
  • Nematerijalni troškovi – kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

Prijave se podnose od 6. veljače 2023. godine do 4. svibnja 2023. godine.

Više o natječaju na linku

Izvor https://eufondovi.hr/

INOVADR NEWSLETTER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.