Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024. Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu […]

Zaželi – prevencija institucionalizacije

Objavljen je natječaj “Zaželi – prevencija institucionalizacije” u okviru kojeg će se financirati pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijima od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom, kao sastavna mjera dugotrajne skrbi i prevencije institucionalizacije. Fond: Europski socijalni fond plus Program: Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ Datum početka podnošenja projektnih prijedloga: […]

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01). Cilj poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će […]

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo je otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv“ (Referentni broj: C3.1.R1-I1.02). Predmet Poziva: Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova. Svrha (cilj) Poziva: Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete […]

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 2023. godinu

Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije 1. lipnja 2023.  objavio je JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI ZA 2023. GODINU. Cilj Javnog poziva je poticanje razvoja i modernizacije svih sektora poljoprivredne proizvodnje,  unapređenje uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju, povećanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda te poticanje […]

Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2023. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2023. godinu. Programom “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ dodjeljuju se bespovratna sredstava namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva. Korisnici bespovratnih sredstava […]

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 7. travnja 2023. natječaj za provedbu podmjere 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – provedba tipa operacije 4.4.1 »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Svrha natječaja […]

Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača

Svrha ovog poziva: Poticanje poduzetničke aktivnosti mladih istraživača kroz poticaje za pokretanje vlastitog start-up/spin-off poduzeća. Posebni ciljevi Poziva: A.    Povećanje kapaciteta mladih istraživača za rad u poslovnom sektoru; B.    Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja; C.    Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije. Program Start-up/spin-off poduzeća mladih istraživača potiče mlade istraživače zaposlene na javnim […]

Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz FSEU

U skladu s UREDBOM VIJEĆA (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU), Odlukama VRH, te Pravilima za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije (ZNP) v.2.0., Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u suradnji s Tijelima odgovornim za provedbu financijskog doprinosa objavljuje Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz […]

Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je poziv „Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)“ čiji je cilj poticanje ulaganja u izgradnju novih građevina, dogradnju i/ili rekonstrukciju postojećih građevina te opremanje građevina kako bi se mogli uspostaviti centri za starije osobe kroz koje će se povećati dostupnost usluga […]