NATJEČAJ

INOVADR

Posljednje objave

OKRUGLI STOL
April 17, 2024
MOBILNI PLANETARIJ PRIJAVE
April 17, 2024
MOBILNI PLANETARIJ DOLAZI U DUGU RESU
April 17, 2024

Imate pitanje?

Kontaktirajte nas putem kontakt forme.

INA ZELENI POJAS 2022.

INA – Industrija nafte, d.d. provodi Zeleni pojas koji se bavi zaštitom okoliša i prirode, a u čijem je fokusu sufinanciranje projekata i uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti poput revitalizacije zelenih površina, čišćenja podmorja, priobalja, jezera i rijeka, pošumljavanja, edukacije o ekologiji, održivi razvoj i klimatske aktivnosti, odnosno aktivnosti na ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama te druge aktivnosti u području zaštite okoliša, prirode i klime. Natječaj je namijenjen organizacijama civilnog društva, javnim ustanovama, uključujući i obrazovne (škole, vrtići, fakulteti), parkovima prirode i dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Hrvatskoj.

Područja aktivnosti projekata:

klimatske promjene – projekti iz područja ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama (aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje emisije stakleničkih plinova i aktivnosti koje pridonose prilagodbi zajednice klimatskim promjenama) zaštita biološke raznolikosti Republike Hrvatske (aktivnosti na očuvanju autohtonih sorti te netaknutih područja mjerama zaštite ili edukacije za njihovu zaštitu ili korištenje) zaštita tla, mora i kopnenih voda sprečavanjem onečišćenja (smanjenje uporabe pesticida i umjetnih gnojiva, smanjenje onečišćenja otpadnih voda, pošumljavanje s ciljem sprečavanja erozije tla) obrazovanje dionika s naglaskom na mlade koji mijenjaju ponašanje stvarajući pozitivan utjecaj na okoliš inovacije koje uvode praksu kojom se štede resursi, smanjuje nastanak otpada, štedi energija (alternativni oblici transporta, ponovna uporaba predmeta i proizvoda, recikliranje, izbjegavanje nastanka otpada) čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora, uključujući i revitalizaciju morske obale, s naglaskom na uklanjanje otpada bez primjerice krčenja prirodnih ekosustava koji narušavaju bioraznolikost briga o školskim vrtovima, voćnjacima i ekopodručjima, njihovo uređenje isključivo sadnjom višegodišnjih i po mogućnosti autohtonih biljaka s naglaskom očuvanja ili povećanja bioraznolikosti te opremanje elementima isključivo od prirodnih i ekoloških materijala (stalci za bicikle ako projekt potiče upotrebu bicikala, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, infoploče, spremnici za odvojeni otpad) neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša, prirode i klime namijenjene lokalnim zajednicama  izložbe o zaštiti okoliša druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode

Materijali za koje se mogu tražiti sredstva:

  • izvorna stabla i druge biljke isključivo trajnice
  • materijali potrebni za obrazovne aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode – isključivo od prirodnih ili recikliranih materijala
  • boje (na elementima u javnim parkovima)
  • pribor za čišćenje (grablje, motike, višekratne vreće za prikupljanje otpada) – od recikliranih materijala gdje je moguće
  • spremnici za prikupljanje otpada (kante za otpad / kontejneri za selektivno prikupljanje) – isključivo od ekoloških ili prirodnih materijala
  • namještaj za javne parkove (klupe, stolovi…) – isključivo od ekoloških ili prirodnih materijala.
  • INA je u mogućnosti sufinancirati odabrane projekte tek nakon potpisa sponzorskog ugovora s odabranim organizacijama – potpisivanje ugovora planira se između 1. svibnja i 1. lipnja 2022. Svi odabrani projekti moraju biti završeni do 30. studenoga 2022. godine.

Projekti za dodjeljivanje sredstava po ovom Natječaju prijavljuju se isključivo ispunjavanjem online obrasca koji se nalazi na: https://www.ina.hr/zelenipojas/signup/ od 1. do 31. ožujka do 23:59 sati.

Više informacija na poveznici:

 https://www.ina.hr/zelenipojas/uvjeti-natjecaja/

INOVADR NEWSLETTER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.