NATJEČAJ

INOVADR

Posljednje objave

OKRUGLI STOL
April 17, 2024
MOBILNI PLANETARIJ PRIJAVE
April 17, 2024
MOBILNI PLANETARIJ DOLAZI U DUGU RESU
April 17, 2024

Imate pitanje?

Kontaktirajte nas putem kontakt forme.

Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga – EnU-7/22

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata.
U smislu ovog Natječaja, projekt može imati primjenu u jednom ili više područja:
1. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja:
inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, niskoemisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (s i bez električnog pogona), te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja.
2. Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima.
3. Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 20.000.000,00 kuna (2.654.456,17 eura)2

Fond će po ovom Natječaju dodjeljivati sredstva pomoći, u iznosu do najviše:
500.000,00 kuna (66.361,40 eura)2 po projektu, odnosno do:
– 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
– 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
– 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Rok za dostavu ponuda završava 31. siječnja 2023. godine

Više o natječaju na sljedećoj POVEZNICI

Izvor: https://www.fzoeu.hr/

INOVADR NEWSLETTER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.