O nama

INOVADR
TKO SMO MI?

InovaDR je javna ustanova koju je osnovao grad Duga Resa

InovaDR je razvojna agencija koja je osnovana Odlukom o osnivanju javne ustanove za poticanje lokalnog razvoja koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Duge Rese 27. ožujka 2020. godine. Primarni ciljevi rada InovaDR su da provodi sustavne i holističke aktivnosti usmjerene na sveobuhvatni razvoj na području grada Duga Resa. Osnivanjem razvojne agencije grad Duga Resa želi konkretno pomoći poduzetnicima da se uspješno fokusiraju na svoju primarnu djelatnost te da, bez naknade, imaju na raspolaganju stručnu pomoć u područjima koja im mogu pomoći u razvoju poduzetničkog potencijala, konkurentnosti te time i zaposlenosti kako u gradu tako i u okolnim općinama.

Važno je naglasiti da InovaDR ima, temeljem Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture, status Poduzetničke potporne institucije te je time i determinirana njena uloga da stvara kvalitetno, korisnički orijentirano poduzetničko okruženje na području Duge Rese provodeći programe usmjerene na razvoj poduzetništva.

 

ZAPOSLENICI

Naši zaposlenici

Vanja Glogovac

Irena Ivšić

Kristijan Vine

NAŠA MISIJA

Širenje poduzetničkog duha, promicanje lokalnih potencijala potporom razvoju poduzetništva, pronalaženje investicijskog kapitala, pružanje savjetodavnih usluga i stručne pomoći u poslovanju, te kontinuirano stručno usavršavanje i edukacija.

NAŠA VIZIJA

Razvoj

Sveobuhvatni razvoj grada Duge Rese kroz proaktivnu suradnju sa svim gospodarskim subjektima i javnim institucijama.

Investicije

Privlačenje investicija kroz prijavu i provedbu projekata prema dostupnim fondovima koristeći poduzetnički pristup koji permanentno teži stvaranju novih vrijednosti primjenom inovativnih ideja i tehnologija u službi razvoja.

PARTNERI

NAŠI PARTNERI

IT Cluster – CROTECHHUB

Grad Duga Resa

Cro-Math-In

Pučko otvoreno učilište

Karlovačko Veleučilište

Srednja Škola – Dizajn

INOVADR NEWSLETTER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.