Politika privatnosti

INOVADR

 

Vlasnik i voditelj obrade podataka

InovaDR

Kontakt e-mail vlasnika: info@inovadr.hr

Vrste prikupljenih podataka

Među vrstama osobnih podataka koje ova Aplikacija prikuplja, sama ili putem trećih strana, su: Podaci o upotrebi; Tracker; ime; prezime; broj telefona; email adresa.

Potpune pojedinosti o svakoj vrsti prikupljenih osobnih podataka nalaze se u posebnim odjeljcima ove politike privatnosti ili posebnim tekstovima objašnjenja prikazanim prije prikupljanja podataka.
Korisnik može slobodno dati osobne podatke ili, u slučaju podataka o upotrebi, automatski prikupljati prilikom korištenja ove aplikacije .
Osim ako nije drugačije navedeno, svi Podaci koji se zahtijevaju ovom aplikacijom obvezni su i nepružanje ovih podataka može onemogućiti ovu aplikaciju pružanje svojih usluga. U slučajevima kada je u ovoj aplikaciji izričito navedeno da neki Podaci nisu obvezni, Korisnici mogu slobodno ne priopćavati te podatke bez posljedica na dostupnost ili funkcioniranje Usluge.
Korisnici koji nisu sigurni koji su osobni podaci obvezni mogu se obratiti Vlasniku.
Svaka upotreba kolačića – ili drugih alata za praćenje – od strane ove Aplikacije ili od strane vlasnika usluga trećih strana koje koristi ova Aplikacija služi u svrhu pružanja Usluge koju zahtijeva Korisnik, uz sve druge svrhe opisane u ovom dokumentu i u Politici kolačića, ako su dostupni.

Korisnici su odgovorni za sve osobne podatke treće strane dobivene, objavljene ili dijeljene putem ove aplikacije i potvrđuju da imaju privolu treće strane za pružanje podataka Vlasniku.

Način i mjesto obrade podataka

Metode obrade

Vlasnik poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi spriječio neovlašteni pristup, otkrivanje, modificiranje ili neovlašteno uništavanje podataka.
Obrada podataka provodi se pomoću računala i/ili IT alata, slijedeći organizacijske procedure i načine koji su strogo povezani s naznačenim svrhama. Osim Vlasnika, u nekim slučajevima, Podaci mogu biti dostupni određenim vrstama odgovornih osoba, uključenih u rad ove Aplikacije (administracija, prodaja, marketing, pravna uprava, administracija sustava) ili vanjskim stranama (kao što su treće- stranački pružatelji tehničkih usluga, prijevoznici pošte, pružatelji usluga hostinga, IT tvrtke, komunikacijske agencije) koje je, prema potrebi, imenovao Vlasnik kao Obrađivače podataka. Ažurirani popis ovih stranaka može se zatražiti od vlasnika u bilo kojem trenutku.

Pravna osnova obrade

Vlasnik može obraditi osobne podatke koji se odnose na korisnike ako vrijedi jedno od sljedećeg:

 • Korisnici su dali svoj pristanak za jednu ili više specifičnih svrha. Napomena: Prema nekim zakonima Vlasniku može biti dopušteno obrađivati osobne podatke sve dok se Korisnik ne usprotivi takvoj obradi („opt-out“), a da se ne mora oslanjati na privolu ili bilo koju drugu od sljedećih pravnih osnova. To se, međutim, ne primjenjuje kad god obrada osobnih podataka podliježe europskom zakonu o zaštiti podataka;
 • pružanje podataka potrebno je za izvršavanje ugovora s Korisnikom i/ili za bilo koje njegove predugovorne obveze;
 • obrada je nužna za poštivanje zakonske obveze kojoj podliježe Vlasnik;
 • obrada je povezana sa zadatkom koji se provodi u javnom interesu ili u vršenju službene ovlasti koja je data Vlasniku;
 • obrada je nužna za svrhe legitimnih interesa koje vodi vlasnik ili treća strana.

U svakom slučaju, Vlasnik će rado pomoći da se razjasni specifična pravna osnova koja se primjenjuje na obradu, a posebno je li pružanje Osobnih podataka zakonski ili ugovorni uvjet, ili uvjet nužan za sklapanje ugovora.

Mjesto

Podaci se obrađuju u poslovnim uredima vlasnika i na svim drugim mjestima gdje se nalaze strane uključene u obradu.

Ovisno o lokaciji korisnika, prijenos podataka može uključivati prijenos podataka korisnika u zemlju koja nije njihova. Kako bi saznali više o mjestu obrade takvih prenesenih podataka, Korisnici mogu provjeriti odjeljak koji sadrži pojedinosti o obradi osobnih podataka.

Korisnici također imaju pravo saznati o pravnoj osnovi prijenosa podataka u zemlju izvan Europske unije ili u bilo koju međunarodnu organizaciju koja je uređena međunarodnim javnim pravom ili koju su osnovale dvije ili više zemalja, kao što je UN, te o poduzetim sigurnosnim mjerama od strane vlasnika radi zaštite svojih podataka.

Ako dođe do takvog prijenosa, Korisnici mogu saznati više tako da provjere relevantne odjeljke ovog dokumenta ili se raspitaju kod Vlasnika koristeći informacije navedene u odjeljku za kontakt.

Vrijeme zadržavanja

Osobni podaci će se obrađivati i čuvati onoliko dugo koliko to zahtijeva svrha za koju su prikupljeni .

Stoga:

 • Osobni podaci prikupljeni u svrhe vezane uz izvršavanje ugovora između vlasnika i Korisnika čuvaju se sve dok se taj ugovor u potpunosti ne izvrši.
 • Osobni podaci prikupljeni u svrhu legitimnih interesa vlasnika čuvat će se onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje tih svrha. Korisnici mogu pronaći određene informacije u vezi s legitimnim interesima koje vodi Vlasnik u relevantnim odjeljcima ovog dokumenta ili kontaktiranjem Vlasnika.

Vlasniku se može dopustiti da zadrži osobne podatke dulje vrijeme kad god je Korisnik dao privolu za takvu obradu, sve dok se takva suglasnost ne povuče. Nadalje, Vlasnik može biti obvezan zadržati osobne podatke dulje vrijeme kad god je to potrebno radi izvršavanja zakonske obveze ili po nalogu tijela.

Nakon isteka razdoblja čuvanja, osobni podaci se brišu . Dakle, pravo na pristup, pravo na brisanje, pravo na ispravak i pravo na prenosivost podataka ne mogu se ostvariti nakon isteka roka čuvanja.

Svrhe obrade

Podaci koji se odnose na Korisnika prikupljaju se kako bi se omogućilo Vlasniku da pruži svoju uslugu, ispuni svoje zakonske obveze, odgovori na zahtjeve za provedbu, zaštiti svoja prava i interese (ili prava i interese svojih korisnika ili trećih strana), otkrije bilo kakvu zlonamjernu ili prijevarnu aktivnost, kao i sljedeće: Prikaz sadržaja s vanjskih platformi, Kontaktiranje korisnika i Analytics.

Za specifične informacije o osobnim podacima koji se koriste za svaku svrhu, Korisnik može pogledati odjeljak „Detaljne informacije o obradi osobnih podataka“.

 

Detaljne informacije o obradi osobnih podataka

Osobni podaci prikupljaju se u sljedeće svrhe i korištenjem sljedećih usluga:

 • Analitika

Usluge sadržane u ovom odjeljku omogućuju Vlasniku praćenje i analizu web prometa i mogu se koristiti za praćenje ponašanja korisnika.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics je usluga web analize koju pruža Google Ireland Limited (“Google”). Google koristi prikupljene podatke za praćenje i ispitivanje korištenja ove aplikacije, za pripremu izvješća o svojim aktivnostima i dijeljenje s drugim Googleovim uslugama.
Google može koristiti prikupljene podatke za kontekstualiziranje i personalizaciju oglasa vlastite oglašivačke mreže.

Osobni podaci koji se obrađuju: Tracker; Podaci o upotrebi.

 • Kontaktiranje Korisnika

Kontakt obrazac (Elementor Pro)

Ispunjavanjem obrasca za kontakt sa svojim podacima, Korisnik ovlašćuje ovu aplikaciju da koristi ove podatke za odgovaranje na zahtjeve za informacijama, ponude ili bilo koju drugu vrstu zahtjeva kako je naznačeno u zaglavlju obrasca.

Obrađeni osobni podaci : adresa e-pošte; ime; prezime; broj telefona.

Mailing lista ili bilten (Mailchimp)

Registracijom na mailing listu ili za newsletter, e-mail adresa Korisnika bit će dodana na popis kontakata onih koji mogu primati e-poruke koje sadrže informacije komercijalne ili promotivne prirode u vezi s ovom aplikacijom. Vaša adresa e-pošte također se može dodati na ovaj popis kao rezultat prijave na ovu aplikaciju ili nakon kupnje.

Obrađeni osobni podaci : adresa e-pošte

 • Prikaz sadržaja s vanjskih platformi

Ova vrsta usluge omogućuje vam gledanje sadržaja hostiranog na vanjskim platformama izravno sa stranica ove aplikacije i interakciju s njima.
Ova vrsta usluge i dalje može prikupljati podatke o web prometu za stranice na kojima je usluga instalirana , čak i kada je Korisnici ne koriste.

Google Fontovi (Google Ireland Limited)

Google Fontovi je usluga vizualizacije fontova koju pruža Google Ireland Limited koja ovoj aplikaciji omogućuje ugradnju sadržaja ove vrste na svoje stranice.

Osobni podaci koji se obrađuju: Tracker; Podaci o upotrebi.

 

Prava korisnika

Korisnici mogu ostvariti određena prava u vezi sa svojim podacima koje obrađuje Vlasnik.

Korisnici posebno imaju pravo učiniti sljedeće:

 • Povući njihov pristanak u bilo kojem trenutku. Korisnici imaju pravo povući privolu ako su prethodno dali privolu za obradu svojih osobnih podataka.
 • Prigovor na obradu njihovih podataka. Korisnici imaju pravo prigovora na obradu svojih podataka ako se obrada provodi na pravnoj osnovi koja nije privolu. Daljnje pojedinosti navedene su u posebnom odjeljku u nastavku.
 • Pristup njihovim podacima. Korisnici imaju pravo saznati obrađuju li se Podaci od strane vlasnika , dobiti objavu u vezi s određenim aspektima obrade i dobiti kopiju podataka koji su u obradi.
 • Provjerite i tražite ispravak. Korisnici imaju pravo provjeriti točnost svojih podataka i zatražiti njihovo ažuriranje ili ispravljanje.
 • Ograničite obradu njihovih podataka. Korisnici imaju pravo, pod određenim okolnostima, ograničiti obradu svojih podataka. U tom slučaju, Vlasnik neće obrađivati svoje Podatke ni u jednu drugu svrhu osim pohranjivanja.
 • Neka se njihovi osobni podaci izbrišu ili na drugi način uklone. Korisnici imaju pravo, pod određenim okolnostima, zatražiti brisanje svojih podataka od vlasnika.
 • Primite njihove podatke i prenesite ih drugom kontroloru . Korisnici imaju pravo primiti svoje Podatke u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu i, ako je tehnički izvedivo, da ih bez ikakvih prepreka prenesu drugom kontroloru. Ova je odredba primjenjiva pod uvjetom da se Podaci obrađuju automatiziranim sredstvima i da se obrada temelji na privolu Korisnika, na ugovoru u kojem je Korisnik dio ili na njegovim predugovornim obvezama.
 • Uložite žalbu. Korisnici imaju pravo podnijeti tužbu svom nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

Pojedinosti o pravu na prigovor na obradu

Kada se osobni podaci obrađuju u javnom interesu, u vršenju službenih ovlasti koje su dodijeljene Vlasniku ili u svrhe legitimnih interesa koje vodi vlasnik, Korisnici se mogu usprotiviti takvoj obradi navodeći razloge vezane uz njihovu posebnu situaciju da opravdati prigovor.

Korisnici moraju znati da, međutim, ako se njihovi osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, mogu prigovoriti toj obradi u bilo kojem trenutku bez davanja ikakvog opravdanja. Kako bi saznali obrađuje li Vlasnik osobne podatke u svrhe izravnog marketinga, Korisnici mogu pogledati relevantne odjeljke ovog dokumenta.

Kako ostvariti ta prava

Svi zahtjevi za ostvarivanje korisničkih prava mogu se uputiti Vlasniku putem kontakt podataka navedenih u ovom dokumentu. Ovi zahtjevi mogu se ispuniti besplatno, a vlasnik će ih riješiti što je prije moguće i uvijek u roku od mjesec dana.

Dodatne informacije o prikupljanju i obradi podataka

Legalna radnja

može koristiti osobne podatke korisnika u pravne svrhe na sudu ili u fazama koje dovode do mogućeg pravnog postupka koji proizlazi iz nepravilne upotrebe ove Aplikacije ili povezanih Usluga.
Korisnik izjavljuje da je svjestan da se od vlasnika može zahtijevati da otkrije osobne podatke na zahtjev javnih tijela.

Dodatne informacije o osobnim podacima korisnika

Osim informacija sadržanih u ovoj politici privatnosti, ova Aplikacija može korisniku na zahtjev pružiti dodatne i kontekstualne informacije u vezi s određenim Uslugama ili prikupljanjem i obradom osobnih podataka.

Dnevnici sustava i održavanje

Za potrebe rada i održavanja, ova Aplikacija i bilo koje usluge treće strane mogu prikupljati datoteke koje bilježe interakciju s ovom aplikacijom (zapisnici sustava) koristiti druge osobne podatke (kao što je IP adresa) u tu svrhu.

Informacije koje nisu sadržane u ovoj politici

Više pojedinosti o prikupljanju ili obradi osobnih podataka može se zatražiti od vlasnika u bilo kojem trenutku. Molimo pogledajte podatke za kontakt na početku ovog dokumenta.

Promjene ove politike privatnosti

Vlasnik zadržava pravo izmjene ove politike privatnosti u bilo kojem trenutku obavještavanjem svojih korisnika na ovoj stranici i eventualno unutar ove aplikacije i/ili – koliko je tehnički i pravno izvedivo – slanjem obavijesti Korisnicima putem bilo kojeg kontaktnog podatka koji je dostupan Vlasnik. Preporuča se često provjeravati ovu stranicu, pozivajući se na datum posljednje izmjene naveden pri dnu.

Ako promjene utječu na aktivnosti obrade koje se obavljaju na temelju privole Korisnika, Vlasnik će po potrebi prikupiti novu privolu od Korisnika.

Definicije i pravne reference

Osobni podaci (ili podaci)

Sve informacije koje izravno, neizravno ili u vezi s drugim informacijama – uključujući osobni identifikacijski broj – omogućuju identifikaciju ili identifikaciju fizičke osobe.

Podaci o upotrebi

Informacije koje se automatski prikupljaju putem ove aplikacije (ili usluga trećih strana koje se koriste u ovoj aplikaciji), koje mogu uključivati: IP adrese ili nazive domena računala koje koriste Korisnici koji koriste ovu aplikaciju, URI adrese (Jedinstveni identifikator resursa), vrijeme zahtjeva, način koji se koristi za podnošenje zahtjeva poslužitelju, veličina datoteke primljene kao odgovor, brojčani kod koji označava status odgovora poslužitelja (uspješan ishod, pogreška itd.), zemlju podrijetla, značajke preglednika i operativnog sustava koje koristi Korisnik, različite pojedinosti o vremenu po posjetu (npr. vrijeme provedeno na svakoj stranici u aplikaciji) i pojedinosti o putu koji slijedi unutar aplikacije s posebnim osvrtom na slijed posjećene stranice i drugi parametri o operacijskom sustavu uređaja i/ili korisnikovom IT okruženju.

Korisnik

Pojedinac koji koristi ovu aplikaciju koji se, osim ako nije drugačije navedeno, podudara s subjektom podataka.

Subjekt podataka

Fizička osoba na koju se Osobni podaci odnose.

Obrađivač podataka (ili nadzornik podataka)

Fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime Voditelja obrade, kako je opisano u ovoj politici privatnosti.

Voditelj obrade podataka (ili vlasnik)

Fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka, uključujući sigurnosne mjere u vezi s radom i korištenjem ove Aplikacije. Voditelj obrade, osim ako nije drugačije navedeno, vlasnik je ove aplikacije.

Ova aplikacija

Način na koji se osobni podaci Korisnika prikupljaju i obrađuju.

Servis

Usluga koju pruža ova Aplikacija kako je opisano u relativnim uvjetima (ako je dostupno) i na ovoj stranici/aplikaciji.

Europska unija (ili EU)

Osim ako nije drugačije navedeno, sve reference u ovom dokumentu na Europsku uniju uključuju sve sadašnje države članice Europske unije i Europskog gospodarskog prostora.

Kolačić

Kolačići su Trackeri koji se sastoje od malih skupova podataka pohranjenih u pregledniku korisnika.

Tracker

Tracker označava bilo koju tehnologiju – npr. kolačiće, jedinstvene identifikatore, web beacone, ugrađene skripte, e-oznake i otiske prstiju – koja omogućuje praćenje korisnika, na primjer pristupom ili pohranjivanjem informacija na korisnikovom uređaju.

Legalna informacija

Ova izjava o privatnosti pripremljena je na temelju odredbi više zakona, uključujući čl. 13/14 Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka).

Ova politika privatnosti odnosi se isključivo na ovu aplikaciju, ako nije drugačije navedeno u ovom dokumentu.

 

INOVADR NEWSLETTER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.