Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je poziv „Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)“ čiji je cilj poticanje ulaganja u izgradnju novih građevina, dogradnju i/ili rekonstrukciju postojećih građevina te opremanje građevina kako bi se mogli uspostaviti centri za starije osobe kroz koje će se povećati dostupnost usluga […]

Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga – EnU-7/22

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata. U smislu […]

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) otvoreni privremeni poziv za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala. Izgradnjom postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada doprinosi se postizanju sljedećih ciljeva u gospodarenju komunalnim otpadom: najmanje […]

Poduzetnicima ponovo na raspolaganju ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva

Poduzetnicima su ponovo na raspolaganju ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva . Zaprimanje zahtjeva počinje u petak 14. listopada 2022. putem on-line obrasca na službenim internetskim stranicama Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Ovim Programom kreditirat će se mikro i mali poduzetnici uz povoljnije uvjete financiranja. Namjena ESIF Mikro zajma za obrtna sredstva […]

Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma – GRUPA 3

Svrha ovog Poziva u sklopu predmetne grupe je: –        jačanje otpornosti poduzeća u turizmu kroz poticanje istraživanja, razvoja i inovacija; –        rješavanje specifičnih izazova smanjenja otiska koji proizlazi iz turističke aktivnosti kao i ključnih izazova hrvatskog turizma; –        jačanje multiplikacijskih učinaka turizma na ukupno gospodarstvo kroz povezivanje dionika u lancu vrijednosti turizma; –        jačanje održivog […]

Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma – GRUPA 2

Svrha ovog Poziva u sklopu Grupe 2 je razvoj održivog i cjelogodišnjeg poslovanja poduzetnika u turizmu kroz razvoj raznovrsne ponude i sadržaja visoke dodane vrijednosti, kroz poticanje ulaganja u procese prihvatljive za okoliš, podršku digitalizaciji poslovanja s ciljem povećanja produktivnosti poduzeća te boljeg pozicioniranja poduzeća na turističkom tržištu te s ciljem jačanja otpornosti poduzeća u […]

Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – GRUPA 3

Svrha ovog poziva je smanjiti prekomjerni turizam u najrazvijenijim turističkim područjima povećanjem privlačnosti slabije razvijenih turističkih destinacija, povećanjem njihove kvalitete i produljenjem sezone te poticati razvoj održivih oblika turizma i razvoj javne turističke infrastrukture. Cilj ovog poziva je razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji mogu potaknuti: – oporavak i otpornost turističkog […]

Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – GRUPA 2

Razvoj te zelena i digitalna tranzicija javne turističke infrastrukture u turistički slabije razvijenim područjima, koja će doprinijeti povećanju atraktivnosti destinacija za koje već postoji potražnja turista s potencijalom za razvoj posebnih oblika turizma, koji mogu generirati višu dodanu vrijednost. Ulaganja usmjerena na prilagodbu, odnosno zelenu i digitalnu tranziciju postojeće javne turističke infrastrukture u područjima s […]

Objavljen poziv „Dokazivanje inovativnog koncepta“ (referentni broj: C3.2.R3-I1.01)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je vezano uz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 3, Investicije 1 „Uvođenje funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija“. Rok za dostavu projektnih […]